นายบวรพัฒน์ ทุมมณี
ปลัดองค์การบริหานส่วนตำบลนาสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์
แบสำรวจความคิดเห็น
ดูผลโหวด
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
แผนการพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.26 KB

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 10.22 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 832.04 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.2 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 670.44 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.08 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.21 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.69 MB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 349.21 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 201.01 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 294.36 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 259.05 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 256.9 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 278.43 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 200.97 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 374.19 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 368.66 KB

 
Photo By GUIDEUDON