นายบวรพัฒน์ ทุมมณี
ปลัดองค์การบริหานส่วนตำบลนาสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์
แบสำรวจความคิดเห็น
ดูผลโหวด
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
โครงการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.46 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.43 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.67 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.23 KB

 
Photo By GUIDEUDON