นายบวรพัฒน์ ทุมมณี
ปลัดองค์การบริหานส่วนตำบลนาสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์
แบสำรวจความคิดเห็น
ดูผลโหวด
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 507.02 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 507.02 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 406.3 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 406.63 KB

 
Photo By GUIDEUDON