นายบวรพัฒน์ ทุมมณี
ปลัดองค์การบริหานส่วนตำบลนาสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์
แบสำรวจความคิดเห็น
ดูผลโหวด
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
กิจกรรมแสดงเจตจำนงร่วมต้านทุจริต

นายธงไชย ป้องศี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์ พร้อมด้วยพนักงานข้าราช และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและปฏิญาณตนเเสลงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอณ์รับชั่น ( Zero Tolerance)  ประจำปีงบประมาณ 2564  โดยพร้อมเพรียงกันย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์
 
Photo By GUIDEUDON