นายบวรพัฒน์ ทุมมณี
ปลัดองค์การบริหานส่วนตำบลนาสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์
แบสำรวจความคิดเห็น
ดูผลโหวด
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

 

พื้นที่

ตำบลนาสวรรค์ห่างจากอำเภอบึงกาฬ 17 กิโลเมตร พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับทำอาชีพเกษตรกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลคำนาดี อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ตัดเย็บเสื้อผ้า ทำสวน ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,426 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 22 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.54 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนอำเภอบึงกาฬ-พังโคน ระยะทาง 17 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

เสื้อผ้าสำเร็จรูป

 
Photo By GUIDEUDON