นายบวรพัฒน์ ทุมมณี
ปลัดองค์การบริหานส่วนตำบลนาสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์
แบสำรวจความคิดเห็น
ดูผลโหวด
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
คำสั่ง อบต.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.16 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 199.25 KB

 
Photo By GUIDEUDON