นายบวรพัฒน์ ทุมมณี
ปลัดองค์การบริหานส่วนตำบลนาสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์
แบสำรวจความคิดเห็น
ดูผลโหวด
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
แผนป้องกันการทุุจริตประจำปี 2561 - 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 949.14 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.02 KB

 
Photo By GUIDEUDON