นายบวรพัฒน์ ทุมมณี
ปลัดองค์การบริหานส่วนตำบลนาสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์
แบสำรวจความคิดเห็น
ดูผลโหวด
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
มาตรฐานการปฏิบัตงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 517.17 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 586.53 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 469.6 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.09 MB

 
Photo By GUIDEUDON