นายบวรพัฒน์ ทุมมณี
ปลัดองค์การบริหานส่วนตำบลนาสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์
แบสำรวจความคิดเห็น
ดูผลโหวด
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
มาตรหารป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 497.5 KB
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 646 KB
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102.56 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.03 KB

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 590 KB
 
Photo By GUIDEUDON