นายบวรพัฒน์ ทุมมณี
ปลัดองค์การบริหานส่วนตำบลนาสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์
แบสำรวจความคิดเห็น
ดูผลโหวด
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ภาพกิจกรรม

ประชุมแผนพัฒนา
( จำนวน 4 รูป / ดู 48 ครั้ง

โครงการถนนสายหลักสายรอง
( จำนวน 19 รูป / ดู 132 ครั้ง

งานซ่อมแซมระบบประปา
( จำนวน 9 รูป / ดู 31 ครั้ง

 
Photo By GUIDEUDON