นายบวรพัฒน์ ทุมมณี
ปลัดองค์การบริหานส่วนตำบลนาสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์
แบสำรวจความคิดเห็น
ดูผลโหวด
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.1 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.1 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.1 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 262.7 KB
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2564   อ่าน 58 ครั้ง
 
Photo By GUIDEUDON